TAO masáž

TAO masáž – Meditačná masáž

Je príjemná,harmonizujúca masáž pre uvoľnenie stresov,odstránenie blokov a napätia.
Masáž prebieha ako jemné hladenie celého tela,pracuje sa s meridiánmi-energetické dráhy a čakrami(popis dodám)
V hlbokej relaxácii dochádza k rozvedeniu energií do celého tela,a k ich harmonizácii.

Cieľom TAO masáže je rozprúdiť v tele energiu a tým pomôcť samoliečeniu a samouzdravovaniu.Táto energia sa nachádza v energetickom systéme tela,udržuje telo zdravé po psychickej či fyzickej stránke.
Hlavnou úlohou tejto masáže je sabaláska,prijatie samého seba,sebareflexia,sebadôvera,takže veľký význam tejto masáže je hlavne jej vplyv na psychiku človeka.

Detailný popis jednotlivých čakier:

  • Prvá čakra

je Muladhara, ktorá je tiež nazývaná čakrou koreňa alebo základnou čakrou. Nachádza sa medzi análom a pohlavnými orgánmi. Prvá čakra je priradená elementu Zeme a zmyslová funkcia čuch. Základná čakra spojuje človeka s fyzickým svetom. Mení kozmické energie na telesnú, pozemskú rovinu. Zároveň prúdi prvou čakrou energia Zeme do celého systému energií. Cez túto čakru máme kontakt s “duchom Matky Zeme”, zažívame jej silu, lásku a trpezlivosť.

Do oblasti pôsobenia prvej čakry patrí tiež budovanie existencie, materiálne zabezpečenie a zachovanie vlastného druhu založením rodiny, rovnako ako sexualita – telesná funkcia a prostriedok ku plodeniu detí.
Prvá čakra tvorí životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššie čakry. Tadiaľ sme napojení na nevyčerpateľný zdroj energie kundalini .
Prvá – základná čakra je centrom nášho obehového systému energií. Tiež je sídlom kolektívneho podvedomia. Prvá čakra by mala byť v rovnováhe s čakrou siedmou, aby sme si udržali svoju vnútornú stabilitu.

  • Čakra druhá

Druhá čakra sa vo východných náukách nazýva Svadhisthana. Môžeme ju však tiež nazývať čakrou sakrálnou. Nachádza sa nad pohlavnými orgánmi a je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu.
Zmyslová funkcia pre druhú čakru je chuť. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup k ústretovým energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti – ženského aspektu Boha, vo forme tvoriacej rodiacej sily. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje druhá čakra medziľudské vzťahy, obzvlášť ku druhému pohlaviu.

  • Čakra tretia

Treťou čakrou je Manipura, čakra solar – plexu. Táto čakra sa nachádza približne dva prsty pod pupkom a otvára sa smerom dopredu.Element tretej čakry je oheň a zmyslová funkcia zrak. Základným princípom tretej čakry je vytváranie bytia.
Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu ku svetským veciam a ku ostatným ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energie. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb.
Pre obyčajného človeka je tretia čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identifikáciu a hľadá jej potvrdenie svojou silou, vôľou ku výkonu, snahou pomôcť alebo aj prispôsobiť sa spoločenským normám.
Dôležitou úlohou tretej čakry je očisťovať tendencie a želania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote. Čakra je v priamom spojení s astrálnym vibračným polom, nazývanom polom “želania” alebo “žiadosti”.s nadobúda na sile a presvetľuje náš život a celý náš svet.
Keď je naše tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, radostne a vnútorne naplnení. Oproti tomu ak je táto čakra zablokovaná alebo narušená, je naša nálada nevyrovnaná a pochmúrna.
Tento pocit premietame vždy do okolitého sveta, takže celý náš život sa zdá buď jasný nebo temný. Množstvo svetla v nás určuje jasnosť nášho náhľadu a kvalitu našej práce. S pribúdajúcou integráciou a vnútornou zrelosťou sa postupne premieňa žlté svetlo intelektuálneho porozumenia v tretej čakre na zlaté svetlo múdrosti a hĺbky. Čakrou vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a zodpovedajúcim spôsobom na ne aj reagujeme.

  • Čakra štvrtá

Štvrtá čakra Anaháta, tiež nazývaná čakra srdca alebo srdcové centrum. Je uprostred pŕs vo výške srdca. Otvára sa smerom dopredu. Základným princípom srdcovej čakry je odovzdanosť. Čakra srdca vytvára stred systému čakier.
V nej sa spájajú tri spodné fyzicko – emočné centrá, s troma hornými – duchovnými. Úloha srdcového centra je zjednocovanie cez lásku. Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom čakry srdce. Tieto prejavy sú zreteľné aj v opačnom prípade – smútok, bolesť, strach z odlúčenia, zo straty lásky a pod.
Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je čakra srdce centrom skutočnej ničím nepodmienenej lásky – lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samej, ktorú nie je možné “mať” alebo “stratiť”. Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu. Prostredníctvom čakry srdca disponujeme veľkým potenciálom transformácie a uzdravovania a to ako pre nás samotných, tak aj pre ostatných.
Centrum srdca vyžaruje veľmi silno. Otvorená čakra srdca má na ostatných spontánny uzdravujúci účinok (pri vedomom uzdravovaní spolu pôsobí aj čakra čela). Srdečná čakra je často nazývaná aj bránou do duše, pretože nie je len sídlom najhlbších pocitov lásky. Pomocou nej sa môžeme spojiť s univerzálnou časťou našej duše.

  • Čakra piata

Piatou je čakra krčná, nazývaná Višuddhi a hovorí sa jej aj komunikačné centrum. Táto čakra sa nachádza medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu.
Základným princípom piatej čakry je rezonancia s bytím. V krčnej čakre sa nachádza centrum ľudských vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Piata čakra vytvára veľmi dôležité spojení spodných čakier s čakrami hlavy. Slúži ako most medzi naším myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami na ne. Prepája zároveň obsahy všetkých čakier s vonkajším svetom. Cez krčnú čakru vyjadrujeme všetko, čo v nás žije – smiech, plač, pocity radosti a lásky, rovnako ako strachu a zlosti, naše úmysly, želania, myšlienky a názory, naše vnímanie vnútorného sveta.

  • Čakra šiesta

Šiesta čakra – Adžňa, čakra čela, nazývaná “tretie oko”, „oko múdrosti“, „vnútorné oko“ alebo „príkazová čakra“.
Tretie oko je umiestnené uprostred čela, jeden prst nad koreňom nosa. V tejto čakre sú “obsiahnuté” všetky zmyslové funkcie a tiež nadzmyslové vnímania.
Základným princípom šiestej čakry je poznanie bytia. Šiesta čakra je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému.
Šiesta čakra je sídlom všetkých uvedomovacích procesov – schopnosť ku prejaveniu, až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak vytvárať nové reality a staré rušiť. Obvykle však prebieha tento proces automaticky, bez našej vedomej súčinnosti. Väčšina myšlienok, ktoré určujú náš život, je ovládaná našimi zafixovanými emočnými reakciami a je programovaná našimi aj cudzími úsudkami a predsudkami. Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním šiestej čakry môžeme tento proces stále viac vedome ovládať. Sila našej predstavivosti vytvára energiu ku naplneniu určitej myšlienky alebo želania. V spojení s otvorenou čakrou srdce môžeme vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku.

  • Čakra siedma

Siedma čakra – Sahasrára – tiež „čakra korunná“, čakra temena hlavy.Siedma čakra je umiestnená zo všetkých čakier najvyššie.
Základným princípom čakry je číre bytie. Korunná čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. Siedma čakra je prameňom a počiatočným bodom pre prejavy energií všetkých ostatných čakier. Rozvíjaním siedmej čakry sa uvoľňujú posledné blokády v ostatných čakrách a ich energie začínajú kmitať na najvyšších pre ne možných frekvenciách. Každá čakra sa stáva zrkadlom bytia na svojej špeciálnej úrovni a prejavuje tak najvyšší jej prístupný potenciál.
Na prácu s čakrami je nutné sa naučiť pracovať s naším vnútorným “svetom”. Cez tento vnútorný svet potom môžeme ovplyvňovať čakry. Cez čakry sa môžeme rozvíjať, liečiť, pozitívne pôsobiť na svoje okolie, ale tiež sa účinne brániť proti “škodcom” vo svojom okolí. Všetko to vyžaduje “len” úsilie a cvičenie. Prirodzene musíme pridať túžbu sa zlepšiť. Bez tejto hnacej sily nezmôžeme nič a budeme len sklamaní, že vlastne “nič” nefunguje.

CENA: 200€ / 5000 Kč