Kineziotaping

Kineziotaping je spôsob liečby založený na telu vlastných reparačných procesoch. Účinnosť sa prejavuje vďaka aktivácii nervovej a obehovej sústavy. Metóda vychádza z poznatkov kineziologie, ako vedy uznávajúci význam tela a pohybu pri rehabilitácii a bežnom živote.  Preto je tento funkčný taping nazývaný “ kinezio“ taping. Svaly neslúžia len k pohybu tela, ale tiež riadia žilový obeh a lymfatický tok, telesnú  teplotu, atď. Z tohto dôvodu akékoľvek zlyhanie správnej svalovej funkcie vyvolá najrôznejšie druhy zdravotných ťažkostí. V  dôsledku tohto, kineziotaping venuje ve ľkúpozornosť významu svalovej  funkcie pre aktiváciu telu vlastných liečebných mechanizmov.

Kinezio tape bol vyvíjaný od roku 1973 japonským  chiropraktikom Dr.Kenzo Kasem a jeho tímom. Úplne prvé aplikácie kinezio tapu boli na pacientovi s kĺbovým ochorením.

Zistenie, že elastický tape pomáha ako externá podpora svalom a pridruženým tkanivám, vytvorilo úplne nový prístup k  liečbe svalov, fascií, kĺbov,  väzov, šliach, nervov a orgánov. Dlhú dobu bol kinezio tape využívaný hlavne ortopédmi, chiropraktikmi a lekármi z ostatných odborov. Veľmi skoro na to bol kinesio tape použitý u olympijských volleyballových hráčov v Japonsku. Novinka sa rýchlo rozšírila medzi atlétmi  Japonska, USA, Európy, Južnej Ameriky, Austrálie a ostatných ázijských štátov.

ZÁKLADNÁ PROBLEMATIKA

Ak je sval preťažený nadmernou záťažou, nie je schopný uzdravenia a vznikne zápal. Sval je teplý, opuchnutý a stuhnutý, čo vedie k únave. Priestor medzi  kožou a svalom je stlačený a výsledkom je obmedzenie prietoku krvi a lymfy. Dochádza k tlaku tiež dráhových receptorov bolesti pod kožou , ktoré dajú signál mozgu a človek následne ucíti typickú svalovú bolesť. Tradičný pevný tape by tieto patologické podmienky ešte zhoršil, pretože je vyvinutý na fixáciu, obmedzenie pohybu v segmente a tým aj prietoku krvi a lymfy. Kinezio tape je vyvinutý na úplne inej filozofii – dovoľuje voľný rozsah pohybu scieľom umožniť svalovému systému tela sa samo liečiť biomechanicky.

TEMTEX kinezio tape je roztiahnuteľný na 140-160% svojej pokojovej dĺžky a po uvoľnení ťahu sa vráti späť na svoj ​​pôvodný rozmer, čo predurčuje kinezio tapu schopnosť pracovať v súlade s mäkkými tkanivami. Vďaka elasticite dôjde po aplikácii kinesio tapu k pretiahnutiu tkanív, ku zvrásneniu tapu, a tým aj kože. Čo je viditeľné po vrátení segmen tu do neutrálnej pozície. Zvrásnením dôjde k nadvihnutiu kože, zníženiu tlaku, zlepšenie toku krvi a lymfy, redukciu bolesti.

ÚČINKY KINEZIO TAPU

* Je vyrobený z vlákien 100% bavlny, ktoré vo svojom priereze obsahujú elastický polymér zaručujúci zmrštenie kinezio tapu späť na svoju pôvodnú dĺžku po uvoľnení ťahu.

*Neobsahuje latex, možno ho teda považovať za hypoalergénny .

*Už na podkladovom papieri je s 10-15% predpätím.

*Možno ho napnúť na 140-160% pokojovej dĺžky v pozdĺžnej osi.

* Priľnavosť zabezpečuje termosenzibilná lekárska živica.

*Hrúbka a hmotnosť je podobná ľudskej pokožke.

*Je priedušný, umožňuje odparo vanie telesnej vlhkosti.

*Je vodovzdorný-nalepený kinez io tape nevylučuje bežnú hygie nu, ani nosenie do bazéna.

*Umožňuje aplikáciu nosiť 24 hodín denne, maximálne 5 dní.

* Umožňuje plný rozsah pohybu na rozdiel od klasických fixačnýc h tapů.

NAJČASTEJŠIE POUŽITIE KINEZIO TAPU PRI

* Podpore svalov

* Skvalitnenie a podpore kontrakcie oslabených svalov

* Redukciu únavy preťažených s valov

* Zníženie možnosti zranenia a kŕčov

* Zvýšenie rozsahu pohybu a zmiernenie bolesti

* Obnovenie toku lymfy a krvi

* Zníženie tepla a zápalových exsudátov v tkanivách

* Redukcia zápalov a bolesti

* Korekcia kĺbových problémov

* Centrácii kĺbu vďaka normalizácii svalového tonusu

* Zlepšenie rozsahu pohybu a zníženie bolesti

Cena: 5-10€ |125-250 Kč