Lektorka tantrických masáží

Tantrická masáž:

Tantra masáž je metóda, ktorú založil Andro Andreas Rothe, vedúci prvého nemeckého inštitútu Tantra Inštitútu (Diamond Lotus Lounge, od r. 1977 v Berlíne).
Vychádza zo základov metód rôzných fundovaných masážnych techník. Zahrňuje tiež prvky z bioenergetiky, jógy a sexuálnej terapie. Tantra je cesta ktorá vedie k láske k sebe samému a uvedomeniu si seba samého.

Filozofia Tantrickej masáže vedie človeka k ucteniu svojich hraníc a ochoty ich akceptovať i u druhých. A samozrejme – vedie nás prijatím rozkoše a blahobytu cez svoje telo. Dovoliť si mať sa dobre, veľmi dobre. Cieľom masáže je sabaláska, sebaúcta, prijatie samého seba, sebareflexia a sebaovládanie.

Telo je považované za chrám duše a pristupuje sa k nemu komplexne, zahŕňa stránku mentálnu, fyzickú, a emocionálnu.

V povedomí ľudí sú tantrické masáže najčastejšie ako sexuálne masáže, čo je potrebné usmerniť. Pôvodný úmysel tejto filozofie hovorí o ozdravení tela i psychiky, vnímania svojho miesta na svete a osudu, ktorý nasledujeme. O porozumení sebe, svojim motiváciám a životným postojom.

Tantra, je založená na prirodzenej potrebe (nutnosti) prijímať a dávať. V závislosti od našich životných skúseností (zážitkov) a rozhodnutí s nimi spojených (vedomých či podvedomých), máme takmer všetci problém s jedným z týchto aspektov.  Vo všeobecnosti ich nazvime strachmi, obavami, blokmi, či uzavretosťou.

Každý takýto emočný stav má časom za následok prejavenie na fyzickom tele. Ak sa bavíme o vzťahových témach, čo je tento prípad, najčastejšie sa stav odrazí na okruhu pohlavných orgánov, obličkách a krížoch. Môžeme rozlišovať medzi problémom vyžarujúcim prevažne z hrudnej alebo panvovej oblasti, poprípade ich voľnej kombinácie.

Tantrická masáž má iba upozorniť na nasledujúce fakty:
– strácame schopnosť byť sami sebou, či už v partnerstve alebo
pracovných vzťahoch
– nedovoľujeme si prejaviť svoje skutočné emócie a potreby, strácame
schopnosť snívať
– naše ochrany z tohto sú najčastejšie popretie, útok, útek alebo
zamrznutie

Čo sú čakry?
Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmich základných energetických
centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré
sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy,
vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných.
Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delíme na sedem základných čakier:
1. koreňová
2. sakrálna
3. pupočná/Solar Plexus
4. srdcová
5. hrdelná
6. čelová/Tretie oko
7. korunná.

Tok energie v sebe aj okolo seba sa dá riadiť a tvoriť pomocou myšlienok. Vaše myšlienky určujú nielen to, ako
sa cítite, ale aj to, čo prežívate. Spôsobom myslenia vytvárame rôzne druhy energie. Inými slovami, veci, na
ktoré sústredíte svoju myseľ – peniaze, duchovný rast, vzťahy, pôsobia na vaše energetické centrá – čakry.
Každý človek má v sebe a okolo seba stovky čakier. My sa zameriame na tie, ktoré ovplyvňujú náš každodenný
život. Nachádzajú sa pozdĺž vertikálnej osy tela hlboko vo vnútri tela, v blízkosti žliaz s vnútornou sekréciou.
Stimulujú tok životnej energie (ki, čchi, prány) v tele a zabezpečujú nám tak životnú silu. Dolné čakry súvisia
najmä s materiálnym svetom, tie horné skôr s duchovnými témami. Čakry neustále vyžarujú a zároveň
nasávajúú energiu. Ak sa necháte pohltiť negatívnymi myšlienkami, zanesú sa hustou, temnou energiou.
Znečistenými čakrami nemôže energia voľne prúdiť a vy sa preto cítite v týchto stavoch unavení, nevyrovnaní a
pod. Čakra môže byť otvorená aj čiastočne, alebo úplne zatvorená.

1.čakra- koreňová – červená farba
Nachádza sa na dolnom konci chrbtice . Táto čakra je spojená so základom nášho fyzického života, s fyzickým
bezpečím. Ovplyvňujú náš myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: financie, kariéra, bývanie, fyzické
bezpečie, uspokojovanie fyzických potrieb, majetok. Ak je táto čakra otvorená, prúdi do nás dostatok kľudnej

energie ktoré potrebujeme ku zvládnutiu všetkých nárokov ktoré na nás kladie život. Táto čakra nám
prepožičiava stabilitu a odolnosť., radosť zo života, ktorá nám dovoľuje vychutnať si všetko materiálne tak
i sexualitu.

Ak je čakra narušená, energia neprúdi rovnomerne, podlieha silný výkyvom,č lovek máva často veľa energie
ktorú nevie kam nasmerovať a na druhej strane podlieha apatii. Nevie nájsť svoje miesto, je poháňaný
vnútorným nekľudom zhromažďovať veci ktoré nepotrebuje s obavou budúcnosti.

2.čakra- sakrálna – oranžová farba
Nachádza sa uprostred medzi pupkom a dolným koncom chrbtice. Má vzťah k našej kompletnej citovej oblasti,
k našim pohlavným a reprodukčným orgánom, k zmyselnosti, k radosti z plynutia. Súvisí so spojením s našimi
rodičmi a neskôr s našimi partnermi. Je to miesto našej vnútornej hrdosti, prebýva tu naše vnútorné dieťa. Je to
dôležitý bod našej vitálnej sily. Sídli tu pocit že sme Božskou bytosťou.

Ak je čakra narušená, príčiny treba hľadať v detstve, ktoré prebehlo bez lásky, v zložitom partnerskom vzťahu
rodičov, partnerov či bolo plné tráum.

3.čakra  solar plexus – žltá farba
Nachádza sa presne nad pupkom Je to sídlo našej osobnosti a sú tu uložené všetky skúsenosti nášho života
i životov minulých.. Tiež sa vzťahuje k centru našich nevyjasnených pocitov, našej schopnosti sebapresadenia sa,
schopnosti uhájiť si v živote svoje miesto, s pocitom vlastnej sebahodnoty.

Pri narušenej čakre môže mať človek pocit z bezcennosti, pocit poníženosti, prázdnoty, obavy, pochynosťou či
vôbec zvládne svoj život, objavujú sa depresie, sebaobviňovanie, náhle citové výlevy, mocenské hry spojené
s manipuláciou druhých a vnucovaním im vlastnú vôľu len aby mal prístup k ich silám miesto toho, aby sa
rozvíjal sám v sebe.

4.čakra – srdcová – zelená, ružová farba
Nájdeme ju uprostred hrudníka. Je to zároveň prvá čakra z horných čakier, ktorá súvisí s duchovnými témami.
Vzťahuje sa k našej schopnosti vcítenia sa, pociťovať lásku k sebe samému i k ostatným ľuďom, zvieratám,
k prírode alebo aj k veciam, súcitiť a bezpodmienečne dávať a milovať, cítiť a vnímať energiu. V systéme čakier
je srdce tým najväčším liečiteľom, ktorý harmonizuje negatívnu energiu a vie ju premeniť na pozitívnu. Ak je
čakra narušená, vznikajú obavy spojené s dávaním alebo prijímaním lásky, vzťahy založené na závislosti,
posadnutosti ju blokujú. Práve preto že štvrtá čakra pracuje so súcitnou láskou, veľmi ľahko sa zaťaží
skúsenosťami, kvôli ktorým je táto láska odmietaná, alebo zneužívaná.

5.čakra – krčná – modrá farba
Nachádza sa na krku v blízkosti ohryzku. V tejto čakre sa nachádza všetka láska, radosť a súcit, ktorá sa
nachádza v srdci Vzťahuje sa k našej obetavosti, oddanosti, kreativite a k nášmu vyjadrovaniu, hovoria brána
do neba.

Narušená čakra sa prejavuje strachom z vyslovenia pravdy, pretože prevláda strach zo straty priateľov, či
uznania, obavy že by sme tým mohli niekomu ublížiť, byť za ňu potrestaní, odmietnutí. Dochádza tak k
vnútornému konfliktu, strate slobody ,blokovaniu prejavu, čím vzniká aj napr. hnev či odpor

6.čakra –tretie oko –  indigo ( tmavomodrá) farba
Nachádza sa uprostred medzi obočím. Táto čakra nám povoľuje vhľad  do energetickej roviny, ktorá leží za
viditeľným svetom. Ukazuje nám zákulisie ľudí a ich duševný stav, to akí sú v skutočnosti za všetkými maskami
osobnosti. Tretím okom môžeme vidieť auru, energetické diery myšlienkové vzorce, rozoznáva prebiehajúce
mocenské hry, zložité energetické či rodinné, partnerské väzby.

Ak je čakra narušená zostáva človek zadusený svojimi myšlienkami, premúdrelo sa pokúša posudzovať všetko
podľa svojich myšlienkových meradiel a hodnôt, často býva domýšľavý a pyšný.

7.čakra – korunná – fialová farba
Nachádza sa na temene hlavy. Symbolom je naše spojenie so svetlom a s našim vesmírnym pôvodom. Má
nezastupiteľnú úlohu pri jasnovidnosti, jasnom poznaní, čo je schopnosť prijímať myšlienky, informácie
a inšpiráciu od Boha, prípadne kolektívneho nevedomia. a naozajstné vedenie od svojho vyššieho Ja. Spojením s
vyššou múdrosťou  je správanie nezávislé na hodnoteniach z vonkajšieho prostredia, mienke druhých.

Narušenie korunnej čakry spôsobuje nespracované emócie alebo negatívne myšlienky ohľadne nasledovania
vyššieho princípu či Boha, prípadne na základe negatívnych skúseností s náboženstvom. Človek sa cíti ako
odrezaný  a napospas vydaný svojmu malému ja, osobnosti. Chýba jednota so zdrojom, teda aj kľud, pokoj
a naplnenie. Je uväznený vo vlastných životných a myšlienkových vzorcoch.
Praktická časť:

Tantrický rituál je základom každej masáže.
Robí sa v stoje kedy klient a masérka sú oproti sebe-
popis dodám ústne.

Tantrická masáž je hravá, dotyková a zodpovedná súčasne. Ponúka
radostné prijatie sa takých akí práve sme. Hlavnú silu a pocit bezpečia v
živote čerpáme z vedomia že sme muž alebo žena.
V prvom rade si potom môžeme bezpečne dovoliť prijať Silu a zastúpiť
svoje miesto v Živote. Vtedy si dovolíme energiu pustiť z oblasti panvy
(seba- prejavenia) do celého tela. Zmysel a cieľ. V každej časti tela ma
potom iný prejav
Tantra masáž je spojenie pestrých techník, ktoré umožňujú
uvoľnenie,a rozprúdenie celotelovej energie..Pri Tantrickej
masáži sa jemnými dotykmi dotýkame nielen fyzického tela ale
i éterického čiže duše

Každá masáž je iná, neexistuje presný návod masážnych
hmatov, je to individuálne a všetko záleží od masérkinej
intuície, empatie a súdržnosti s klientom.
ta.
Jemné hmaty sa prevádzajú postupne na chrbte, nohách
zozadu, na nohách zpredu, bruchu, hrudníku, rukách a
hlave.

Veľakrát dôjde k uvoľneniu smiechu, smútku, bolesti či hnevu – to
vyžaduje citlivý prístup, intuitívnu vzdialenosť či blízkosť. Mať zvládnuté
spôsoby, ako nevstupovať s klientom do väzieb no súčasne byť ľudsky
blízky – a tým ponechávať slobodu. Zažívané pocity sa tak neviažu na
maséra, ale prijímajú sa ako súčasť života všade okolo. A hlavne ako
súčasť prirodzeného telesného prežívania klientky.
Masáž prebieha na pohodlnom tatami (matraci) v mäkkom prítmí
vyhriatej miestnosti,pri sviečkach, a trvá od 90- 180 min.